ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ NT2 (CNaVT)

EΠΙΣΗΜΕΣ ΟΡΚΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΕΡΜΗΝΙΑ ΕΛ<>ΝΛ


Πιστοποιημένο Κέντρο Εξετάσεων Ολλανδικής γλώσσας (CNaVT)
με επίσημα και αναγνωρισμένα πτυχία σε όλα τα επίπεδα (Α - C),
που δίνουν πρόσβαση σε (απο B2):

  • - τριτοβάθμια ιδρύματα παιδείας στην Ολλανδία και στο Βέλγιο
  • - θεσεις εργασίας στο (παρα)ιατρικο τομέα (απαιτήση του μητρώου BIG Ολλανδίας)
  • - άλλες θέσεις εργασίας στον τουρισμό, μαρκετινγκ κλπ.